PyRest Mistrz

979,00

Moc REST API będzie z Tobą.
Ta ścieżka to nie tylko podstawy, ale też GraphQL, testowanie, cellery, Continues Integration.. te wszystkie tematy będą w zasięgu Twojej ręki.
Pełne 12 modułów wypełnionych po brzegi wartościową wiedzą i buzującej neuronami nauką.
Moduły 0-12

Kategoria:

Moduł 0 – pierwsze starcie

 • Przywitanie w kursie i informacje organizacyjne
 • Przedstawienie projektu, który będziemy wykonywali
 • Potrzebna wiedza, potrzebne oprogramowanie
 • Przedstawienie Fastapi i jego składników
 • Porównanie innych dostępnych rozwiązań.
 • Zrozumieć asynchroniczność – ćwiczenia i kod

Moduł 1 – Nowa nadzieja

 • Rest API vs GraphQL? Json czy XML?
 • Projektujemy dobre API
 • Metody protokołu http i odpowiedzi serwera
 • HATEOS
 • Wersjonowanie i dokumentacja
 • Poziomy dojrzałości według modelu Richardsona

Moduł 2 – Środowisko kontratakuje!

 • Przygotowanie środowiska w oparciu o Poetry i PyEnv
 • Instalacja Postmana i przejście po jego możliwościach
 • Typowanie i wstęp do MyPy
 • Pierwsze “dummy” kontrolery i Hello World
 • Routing – nawigacja po aplikacji
 • Request Body i Query

Moduł 3 – Powrót Requestu

 • Sprawdzanie poprawności naszego zapytania
 • Poznajemy Pydantic’a !
 • Tworzymy i sprawdzamy pierwsze Requesty
 • Piszemy własne walidatory
 • Upload plików

Moduł 4 – Mrok kodu kontratakuje

 • Jak powinien być ułożony kod naszej aplikacji?
 • Utworzenie instancji bazy danych PostgreSQL
 • PonyORM vs SQL Alchemy
 • Instalacja i konfiguracja ORMa
 • Pierwsze modele i podłączenie do bazy danych.
 • Przykładowe zapytania na bazie danych.

Moduł 5 – Atak obrazów – Docker

 • Instalacja i oprowadzenie po Dockerze.
 • Dockeryzacja naszej aplikacji.
 • Twelve factors app, zmienne środowiskowe.
 • Zmieniamy silnik na PostgreSQL.
 • Budujemy kontenery z naszą aplikacją.

Moduł 6 – Zemsta użytkowników

 • Porównanie dostępnych metod autentykacji.
 • Ograniczanie dostępu do kontrolerów.
 • Kontekst użytkownika – pobranie zalogowanego usera.
 • Modyfikujemy nasze modele.
 • Dodajemy asocjacje z użytkownikiem.

Moduł 7 – Przebudzenie kodu.

 • Cache w oparciu o redisa.
 • Konfiguracja: pylint, flake8, black itp.
 • Dodajemy pre git hook i sprawdzamy jakość naszego kodu.
 • Jak dokumentować nasze API? Swagger & Open API.
 • Teoria testów i pierwszy test.
 • Kilka informacji o CI & CD & Github Actions.

Moduł 8 – Ostatni ORM

 • Dokładniejsze omówienie asocjacji.
 • Transakcje.
 • PonyORM vs SQL Alchemy
 • Instalacja i konfiguracja ORMa
 • Pierwsze modele i podłączenie do bazy danych.
 • Przykładowe zapytania na bazie danych.

Moduł 9 – Testowanie. Odrodzenie.

 • Krótki wstęp do Pytest’a
 • Piramida testów, rodzaje testów.
 • Wystawienie testowej bazy, testy end-end.
 • Httpx client
 • Pytest fixtures – autouse, scope, parametrized
 • Mockowanie zapytań do REST API

Moduł 10 – Dzielimy się ze światem

 • Przenosimy aplikacje na Githuba.
 • Git flow, jak efektywnie pracować z Gitem?
 • Istota gałęzi master i develop.
 • Przygotowanie produkcyjnej wersji aplikacji.
 • Deployment obrazu dockerowego na serwerze wirtualnym.
 • Omówienie innych metod deploymentu aplikacji.

Moduł 11 -A może jednak GraphQL?

 • Czym jest GraphQL?
 • Omówienie terminologii.
 • Porównanie dostępnych bibliotek.
 • Jak wdrożyć go bezproblemowo w naszej aplikacji?
 • Mutacje i modyfikacja danych.
 • Wady i zalety takiego rozwiązania.

Moduł 12 – Ostatki i zaawansowane

 • Jak zintegrować się z Cellery?
 • Zdarzenia i zadania w tle.
 • Czym jest replikacja?
 • Tworzymy klienta w Typescripcie.
 • Jaki jest dalszy plan?
 • Podsumowanie zdobytej wiedzy w kursie.